Nie wszystkie dzieci w polskich szkołach i przedszkolach na Wileńszczyźnie mają kolorowo. Potrzebują kredek, zeszytów, piórników, mazaków, bloków rysunkowych, plecaków, plasteliny, wycinanek, kolorowanek, czyli wszystkiego tego, co niezbędne do nauki i zabawy w pierwszych latach nauki.

Przekaż im te najpotrzebniejsze przybory i w ten sposób wesprzyj naszych najmłodszych Rodaków!

„Nie jest kolorowo” to akcja charytatywna przeprowadzana przez Stowarzyszenie Traugutt.org na terenie województwa pomorskiego. Celem zbiórki są wszelkie przybory szkolne, które zostaną przekazane dzieciom polskich placówek edukacyjnych na Litwie.

Projekt jest przede wszystkim skierowany do uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli ze szkół Pomorza. Nasze Stowarzyszenie zajmuje się koordynacją zbiórek w poszczególnych placówkach. Równolegle do nich przeprowadzona zostanie zbiórka publiczną przyborów szkolnych oraz środków pieniężnych, aby każdy, kto chce wspomóc dzieci w polskich szkołach na dawnych Kresach Rzeczpospolitej, miał taką możliwość.

Przeprowadzana w danej szkole akcja będzie regulowana za pomocą stosownej umowy zawieranej z dyrekcją szkoły, która zobowiązuje się do przeprowadzenia akcji, jej promocji oraz wyznaczenia koordynatora w swojej placówce. Stowarzyszenie Traugutt.org zapewnia odbiór zebranych przyborów, ich transport na Litwę oraz przekazanie wybranej polskiej szkole wraz z przeprowadzeniem fotorelacji z tego wydarzenia.

Liczymy, że długofalowym rezultatem akcji będzie intensyfikacja kontaktów między placówkami w Polsce i na Litwie oraz przybliżenie problematyki Polaków mieszkających na Kresach uczniom pomorskich szkół. Kontakty tego rodzaju są cenną wartością pogłębiającą poczucie tożsamości narodowej. Wpływają także pozytywnie na czynniki poznawcze, rozwijające ciekawość świata, umożliwiają poznanie młodzieży wychowującej się w nieco innych warunkach. Tworzą fundament tolerancji i zrozumienia dla odmienności, a poprzez brak bariery językowej są dostępne nawet dla najmłodszych.