• Organizator akcji:

Stowarzyszenie Traugutt.org

 

 • Placówki uczestniczące w 4. edycji akcji „Nie jest kolorowo” 2018:
 1. Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza w Kwidzynie
 2. Szkoła Podstawowa im. A. Grubby w Otłowcu
 3. Zespół Szkół nr 1 im. Rotmistrza W. Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej
 4. Zespół Szkolno Przedszkolny w Nowym Stawie
 5. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wojska Polskiego w Lęborku
 6. Zespół Wczesnej Edukacji nr 1 w Gdyni
 7. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Brzechwy w Borkowie
 8. Szkoła Podstawowa nr 50 im. E. Plater w Gdańsku
 9. Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Rogowie Sobóckim
 10. Gminna Biblioteka Publiczna im. St. Żeromskiego w Choczewie
 11. Żłobek Gminny Promyczek w Lini
 12. Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Suchym Dębie
 13. Szkoła Podstawowa nr 61 im. J. Wybickiego w Gdańsku
 14. Szkoła Podstawowa im. Wicka Rogali w Wielu
 15. Zespół Szkół im. S. Staszica w Małkini Górnej
 16. Gminna Biblioteka Publiczna w Krokowej
 17. III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej w Gdyni
 18. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Gdyni Szkoła Podstawowa nr 37
 19. Gminne Przedszkole w Zblewie
 20. Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich
 21. Szkoła Podstawowa nr 9 im. J. Wybickiego w Wejherowie
 22. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie
 23. Szkoła Podstawowa im. L. Teligi w Lini
 24. Przedszkole Sióstr Elżbietanek w Gdańsku
 25. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łęczycach
 26. Przedszkole Publiczne w Wielu
 27. Publiczne Przedszkole „Czwóreczka” w Pruszczu Gdańskim
 28. Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Leśnicach
 29. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Unii Europejskiej w Choczewie
 30. Szkoła Podstawowa im. Z. Bukowskiego w Czerniewie
 31. Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Matejki w Pruszczu Gdańskim
 32. Szkoła Podstawowa nr 48 im. gen. J. Hallera w Gdańsku
 33. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Martyrologii Piaśnicy w Wejherowie
 34. Szkoła Podstawowa im. W. Rogali w Karsinie
 35. Przedszkole im. J. Brzechwy w Trąbkach Wielkich
 36. Szkoła Podstawowa w Bojanie
 37. Szkoła Podstawowa w Świątnikach
 38. Szkoła Podstawowa w Korzeniewie
 39. Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Sobowidzu
 40. Szkoła Podstawowa nr 57 im. gen. W. Andersa w Gdańsku
 41. Miejskie Przedszkole nr 4 w Nowym Dworze Gdańskim
 42. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kmiecinie
 43. Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach
 44. Szkoła Podstawowa w Pszczółkach
 45. Szkoła Podstawowa im. dra A. Majkowskiego w Nowej Karczmie
 46. Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Giemlicach
 47. Szkoła Podstawowa im. Obrońców Ziem Polskich w Wocławach
 48. Niepubliczny Zespół Słonecznych Okienek Przedszkolnych w Cedrach Wielkich
 49. Niepubliczny Zespół Słonecznych Okienek Przedszkolnych Oddział w Trutnowach
 50. Przedszkole Samorządowe nr 2 w Cedrach Małych
 51. Przedszkole Samorządowe - Oddział w Koszwałach
 52. Przedszkole Samorządowe - Oddział w Trutnowach
 53. Gminna Biblioteka Publiczna w Krokowej - Oddział Wierzchucino
 54. Gminna Biblioteka Publiczna w Krokowej - Oddział Żarnowiec
 55. Szkoła Podstawowa nr 65 im A. Liczmańskiego w Gdańsku
 56. Zespół Kształcenia i Wychowania w Rozłazinie
 57. Szkoła Podstawowa im. Xawerego Czernickiego w Wielkim Podlesiu
 58. Publiczne Przedszkole w Karsinie
 59. Przedszkole w Choczewie
 60. Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa LTO w Lęborku