Stowarzyszenie Traugutt.org jest organizacją pożytku publicznego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim. Od 2013 roku prowadzi działalność edukacyjną, charytatywną i kulturalną, krzewi wartości patriotyczne oraz upowszechnia wiedzę historyczną. Pomaga Polakom mieszkającym za wschodnią granicą. Stowarzyszenie zajmuje się też koordynacją i wspieraniem przedsięwzięć kresowych skierowanych zarówno do dzieci, młodzieży, jak i do osób starszych. [strona www]


Niektóre zrealizowane projekty i opis działalności Stowarzyszenia Traugutt.org:

projekt_TLP19

W roku szkolnym 2018/2019 zrealizowaliśmy projekt Tożsamość / Lokalność / Polskość ze środków MEN w ramach konkursu „Rodzina polonijna”. Do projektu zaprosiliśmy 3 polskie szkoły z Wileńszczyzny oraz 3 z Pomorza. Podczas trwania projektu odbyły się 3 wyjazdy w czasie ważnych świąt narodowych do Wilna (11.11), Gdańska (1.03) i Warszawy (1.08). Uczestnicy brali udział w warsztatach dziennikarskich, wizytowali siedziby Kuriera Wileńskiego, Wilnoteki, Radio Gdańsk oraz TVP Gdańsk, a także brali udział w warsztatach dziennikarskich.

Koordynacja akcji „Rodacy Bohaterom” od 2013 roku w województwie pomorskim (w 2012 r. jeszcze jako grupa nieformalna) jest to cykliczna zbiórka produktów żywnościowych dla Polaków mieszkających na Kresach Wschodnich. Z zebranych darów tworzone są świąteczne paczki, które następnie zawozimy do polskich kombatantów oraz rodzin mieszkających na terenach obecnej Białorusi, Litwy i Ukrainy. Każdy taki transport to tony żywności, które pakujemy do jednakowych kartonów, które staramy się przekazujemy w okresie zimowym.

sbh_19

Założona przy stowarzyszeniu Społeczna Biblioteka Historyczna to miejsce skupiające społeczność lokalną.  Zapraszamy świadków historii, autorów książek, podróżników, pokazujemy filmy, a także organizujemy warsztaty i inne spotkania – zarówno dla osób starszych, jak i dla młodzieży. Wszystkie koszty związane z działalnością i funkcjonowaniem pomieszczeń pokrywamy całkowicie z własnych środków.

Dzieci z Wesołówki zwiedzające Bazylikę Mariacką w Gdańsku.„Organizacja letniego pobytu uczniów ze Szkoły w Wesołówce (okręg wileński) w woj. pomorskim" – projekt zrealizowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Fundacji Energa oraz własnych. Był to tygodniowy pobyt piętnaściorga uczniów z polskiej szkoły na Wileńszczyźnie, w ciągu którego dzieci miały okazję poznać największe atrakcje Trójmiasta i Pomorza, a także spędzić aktywnie kilka dni nad jeziorem Mausz. Dzięki wsparciu partnerów uczestnicy nie ponosili żadnych kosztów.

PGW_rajdrowerowy

Staramy się promować aktywność fizyczną oraz zdrowy tryb życia m.in. poprzez turystykę rowerową. Od 2016 roku organizujemy Historyczny Rajd Rowerowy „Polacy Gdańskich Wyżyn”, który co roku prowadzimy inną trasą po powiecie gdańskim. Poprzez sport przekazujemy wartości i postawy, które według nas są warte naśladowania.

Szkolne spotkanie dotyczące Danuty Siedzikówny ps. "Inka".

Organizujemy spotkania z historykami, wystawy plenerowe, spotkania z autorami książek, pokazy filmów, realizowane ze środków własnych oraz przy wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej oraz jednostek samorządu lokalnego. W przystępny i różnorodny sposób przedstawiamy tragiczne i chwalebne wydarzenia w historii Polski. Realizując główne działania statutowe - edukację historyczną, krzewimy postawy patriotyczne.

Ostra Brama w Wilnie.

Organizujemy okolicznościowe wyjazdy na Kresy Wschodnie, mające na celu uczczenie ważnych rocznic państwowych, zapoznanie się z historią dawnych ziem polskich oraz nawiązanie szerszych kontaktów z mieszkającymi tam Polakami. Dzięki wyjazdom możemy lepiej prowadzić naszą działalność charytatywną i kierować ją bezpośrednio do potrzebujących.

Wręczanie pamiatkowych medali na mecie biegu.

Współorganizacja „Biegu Niezłomnych” w Sobótce na Dolnym Śląsku, przy wsparciu finansowym Fundacji BZWBK. Jest to doroczny, 10 km bieg przełajowy po zboczu góry Ślęży, którym towarzyszy szereg imprez mających na celu kultywowanie pamięci o Żołnierzach Wyklętych i ich walce o niepodległość. Jego misją jest utrwalanie i kształtowanie postaw patriotycznych. Byliśmy współorganizatorami pierwszej i trzeciej edycji tego biegu (2014 i 2016 r.) oraz organizatorami w 2017 r.