Stowarzyszenie Traugutt.org jest organizacją z siedzibą w Pruszczu Gdańskim. Od 2013 roku prowadzi działalność edukacyjną, charytatywną i kulturalną, krzewi wartości patriotyczne oraz upowszechnia wiedzę historyczną. Pomaga Polakom mieszkającym za wschodnią granicą. Stowarzyszenie zajmuje się też koordynacją i wspieraniem przedsięwzięć kresowych skierowanych zarówno do dzieci, młodzieży, jak i do osób starszych.


Niektóre zrealizowane projekty i opis działalności Stowarzyszenia Traugutt.org:

Dzieci z Wesołówki zwiedzające Bazylikę Mariacką w Gdańsku.„Organizacja letniego pobytu uczniów ze Szkoły w Wesołówce (okręg wileński) w woj. pomorskim" – projekt zrealizowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Fundacji Energa oraz własnych. Był to tygodniowy pobyt piętnaściorga uczniów z polskiej szkoły na Wileńszczyźnie, w ciągu którego dzieci miały okazję poznać największe atrakcje Trójmiasta i Pomorza, a także spędzić aktywnie kilka dni nad jeziorem Mausz. Dzięki wsparciu partnerów uczestnicy nie ponosili żadnych kosztów.

Koordynacja akcji „Rodacy Bohaterom” w latach 2012 - 2016 w województwie pomorskim. Głównym organizatorem projektu jest Stowarzyszenie Odra Niemen. Jest to cykliczna zbiórka produktów żywnościowych dla Polaków mieszkających na Kresach Wschodnich. Z zebranych darów tworzone były świąteczne paczki, które następnie zawieźliśmy na Wileńszczyznę. W 2015 udało się nam i naszym partnerom na terenie województwa pomorskiego zebrać blisko 7 ton produktów.

Wystawa przed budynkiem Radia Gdańsk.

Stworzona przez nas wystawa plenerowa „Niezłomni Wykleci 1944-63”, składająca się z 12 plansz przedstawiających życiorysy członków antykomunistycznego podziemia. Prezentacja cieszy się sporym zainteresowaniem - gościła już w ponad 50 miastach Polski. Udostępniamy ją bezpłatnie zainteresowanym organizacjom i grupom aktywistów, pragnącym przybliżyć życiorysy polskich bohaterów lokalnym społecznościom.

Szkolne spotkanie dotyczące Danuty Siedzikówny ps. "Inka".

Organizujemy spotkania z historykami, wystawy plenerowe, spotkania z autorami książek, pokazy filmów, realizowane ze środków własnych oraz przy wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej oraz jednostek samorządu lokalnego. W przystępny i różnorodny sposób przedstawiamy tragiczne i chwalebne wydarzenia w historii Polski. Realizując główne działania statutowe - edukację historyczną, krzewimy postawy patriotyczne.

Ostra Brama w Wilnie.

Organizujemy okolicznościowe wyjazdy na Kresy Wschodnie, mające na celu uczczenie ważnych rocznic państwowych, zapoznanie się z historią dawnych ziem polskich oraz nawiązanie szerszych kontaktów z mieszkającymi tam Polakami. Dzięki wyjazdom możemy lepiej prowadzić naszą działalność charytatywną i kierować ją bezpośrednio do potrzebujących.

Nasi członkowie, jako wolontariusze brali udział w pracach ekshumacyjnych na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku oraz w Sztumie, prowadzonych przez IPN pod kierownictwem prof. Krzysztofa Szwagrzyka, dążących do odkrycia grobów ofiar zamordowanych w okresie stalinowskim oraz identyfikację odnalezionych ciał w celu zapewnienia im godnego pochówku i przywrócenia ludzkiej godności. Setki grobów czekają jeszcze na odkrycie.

Wręczanie pamiatkowych medali na mecie biegu.

Współorganizacja „Biegu Niezłomnych” w Sobótce na Dolnym Śląsku, przy wsparciu finansowym Fundacji BZWBK. Jest to doroczny, 10 km bieg przełajowy po zboczu góry Ślęży, którym towarzyszy szereg imprez mających na celu kultywowanie pamięci o Żołnierzach Wyklętych i ich walce o niepodległość. Jego misją jest utrwalanie i kształtowanie postaw patriotycznych. Jesteśmy współorganizatorami pierwszej i trzeciej edycji tego biegu (2014 i 2016 r.).

Rozgrywki Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej.

Poprzez krzewienie działalności sportowej promujemy aktywność fizyczną oraz zdrowy tryb życia – organizujemy sekcje piłki nożnej oraz boksu, bierzemy udział w zawodach sportowych w kraju i za granicą (piłka nożna, piłka siatkowa). Promujemy turystykę pieszą i rowerową (organizacja cyklicznego rajdu Polacy Gdańskich Wyżyn - Historyczny Rajd Rowerowy). Poprzez sport przekazujemy wartości i postawy, które według nas są warte naśladowania.