Nie wszystkie dzieci w polskich szkołach i przedszkolach na Kresach mają kolorowo. Potrzebują kredek, zeszytów, piórników, mazaków, bloków rysunkowych, plecaków, plasteliny, wycinanek, kolorowanek, czyli wszystkiego tego, co niezbędne do nauki i zabawy w pierwszych latach nauki. Przekaż im te najpotrzebniejsze przybory i w ten sposób wesprzyj naszych najmłodszych Rodaków!

„Nie jest kolorowo” to akcja charytatywna przeprowadzana przez Stowarzyszenie Traugutt.org na terenie województwa pomorskiego. Celem zbiórki są wszelkie przybory szkolne, które zostaną przekazane dzieciom polskich placówek edukacyjnych na Wileńszczyźnie, Białorusi i Ukrainie. Projekt jest przede wszystkim skierowany do uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli ze szkół Pomorza. Równolegle do zbiórki, realizowana jest zbiórka publiczna przyborów szkolnych oraz środków pieniężnych, aby każdy, kto chce wspomóc dzieci w polskich szkołach na dawnych Kresach Rzeczpospolitej, miał taką możliwość.

W każdej placówce, która zgłosi swoje uczestnictwo w projekcie, działanie jest regulowane za pomocą stosownej umowy zawieranej z dyrekcją szkoły, która zobowiązuje się do przeprowadzenia akcji, jej promocji oraz wyznaczenia koordynatora w swojej placówce. Stowarzyszenie Traugutt.org zapewnia odbiór zebranych przyborów, ich transport na Litwę, Białoruś i Ukrainę oraz przekazanie wybranej polskiej szkole wraz z przeprowadzeniem fotorelacji z tego wydarzenia.

Liczymy, że długofalowym rezultatem akcji będzie intensyfikacja kontaktów między placówkami w Polsce i na Kresach oraz przybliżenie problematyki Polaków mieszkających na Wschodzie uczniom pomorskich szkół. Kontakty tego rodzaju są cenną wartością pogłębiającą poczucie tożsamości narodowej. Wpływają także pozytywnie na czynniki poznawcze, rozwijające ciekawość świata, umożliwiają poznanie młodzieży wychowującej się w nieco innych warunkach. Tworzą fundament tolerancji i zrozumienia dla odmienności, a poprzez brak bariery językowej są dostępne nawet dla najmłodszych.