Projekt Tożsamość / Lokalność / Polskość

Projekt Tożsamość / Lokalność / Polskość

wpis w: Bez kategorii | 0

Stowarzyszenie Traugutt.org w roku szkolnym 2018/2019 realizuje projekt pod nazwą „ Tożsamość / Lokalność / Polskość”, który jest finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach konkursu pn. „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce”. Dwuletni program przewiduje udział uczestników w wielu interesujących i wartościowych wydarzeniach. Przed nami organizacja kilku wizyt studyjnych, warsztatów dziennikarskich oraz wielu innych ciekawych inicjatyw, które pozwolą uczniom poznać historię oraz spojrzeć na codzienność swoich rówieśników po obu stronach granicy. Do współpracy zaprosiliśmy (po stronie polskiej) Szkołę Podstawową im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim oraz Szkołę Podstawową nr 65 im. Alfa Liczmańskiego w Gdańsku, oraz (po stronie litewskiej) Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach, Szkołę Podstawową w Kiwiszkach i Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.traugutt.org.

tlp_2018