W tym dziale możesz pobrać wszystkie pliki związane z 4. edycją akcji „Nie jest kolorowo”, która odbyła się w październiku 2018 roku. Każda z placówek, która chce przystąpić do zbiórki musi wyznaczyć koordynatora, który wypełni deklarację (konieczny także podpis dyrektora placówki) i prześle do nas skan na adres e-mail: poczta@traugutt.org.

Dział dla koordynatorów

  • zasady współpracy ze szkołami [pdf]
  • deklaracja współpracy ze szkołą [pdf]
  • protokół odbioru zebranych przyborów [pdf]

Materiały promocyjne

  • logo akcji „Nie jest kolorowo” [jpg]
  • opis akcji „Nie jest kolorowo” [pdf]
  • plakat akcji „Nie jest kolorowo” [jpg]